Voortgang LEAP-studie

In mei 2016 lieten wij u weten dat de laatste deelnemer geïncludeerd was in de LEAP-studie.

Eind 2017 zijn de laatste bezoeken afgerond. Momenteel wordt alle data klaar gemaakt voor de analyses om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, dit neemt enige tijd in beslag. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.Nog 50 deelnemers

Momenteel nemen er bijna 400 mensen deel aan de LEAP-studie. Dit betekent dat er nog minder dan 50 mensen geïncludeerd moeten worden!Subsidie!

De Stichting Parkinson Nederland financiert het vervolgonderzoek van de LEAP! Hierover volgt binnenkort meer informatie