Wie is wie


LEAP-team

Dr. Rob de Bie
Hoofdonderzoeker

Rob de Bie volgde zijn opleiding tot arts aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. In de jaren hierna heeft hij onderzoek gedaan naar de chirurgische behandeling van de ziekte van Parkinson, wat resulteerde in het proefschrift Stereotactic pallidotomy in Parkinson’s disease (2002). In 1999 startte hij zijn opleiding tot neuroloog in het AMC, waarna hij een jaar een klinische fellowship in bewegingstoornissen heeft gevolgd in Toronto, Canada. Sinds 2006 werkt hij als neuroloog in het AMC. Zijn onderzoek richt zich vooral op het verbeteren van de behandeling van de ziekte van Parkinson.
 

Drs. Constant Verschuur
Arts-onderzoeker

Constant Verschuur werd in het AMC in Amsterdam opgeleid tot arts. Als student-assistent hield hij zich vooral bezig met onderzoek naar essentiële tremor en de ziekte van Parkinson. Hierna heeft hij een jaar aan McGill University in Montréal (Canada) gestudeerd waar hij een Minor in Social Studies of Medicine heeft afgerond. Sinds 2008 werkt hij aan de Levodopa in EArly Parkinson (LEAP)-studie. Begin 2010 is hij begonnen met de opleiding tot neuroloog in het AMC.

 

Drs. Sven Suwijn
Arts-onderzoeker

Sven volgde zijn opleiding tot arts aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Tijdens zijn opleiding heeft hij zich beziggehouden met het doen van uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neurologie en neurochirurgie. Hierna heeft hij gewerkt als arts-assistent neurologie/neurochirurgie in het Universitair Medisch Centrum St. Radboud en het Medisch Centrum Alkmaar, waar hij tot eind 2011 werkzaam was. In 2015 is hij begonnen met de opleiding tot neuroloog in het AMC.

 

Drs. Henrieke Frequin
Arts-onderzoeker

Henrieke Frequin volgde haar opleiding tot arts aan het AMC in Amsterdam. Daarna heeft zij een jaar als arts-assistent neurologie in het Flevoziekenhuis in Almere gewerkt. Vanaf juli 2016 is zij begonnen met het opstarten van het vervolgonderzoek van de LEAP-studie. In februari 2017 starten met de opleiding tot neuroloog in het AMC.

 

Stefanie de Vries
Trial manager

Aan de Hogeschool van Amsterdam volgde Stefanie de Vries de opleiding tot HBO-V verpleegkundige. Tijdens haar opleiding heeft zij als verpleegkundige gewerkt in Zuid-Frankrijk en Ghana. Hierna specialiseerde zij zich in het Medisch Centrum Alkmaar tot Verpleegkundige Neurologie/ Neurochirurgie, waar zij tot begin 2011 werkzaam was. Sinds maart 2011 werkt zij als trial manager van de LEAP-studie in het AMC: u zult haar tegenkomen in westen en midden van Nederland als u deelneemt aan de LEAP-studie

 


Studiegroep

Dr. R.M.A. de Bie
Neuroloog, afdeling Neurologie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

 

 

 

Dr. M.G.W. Dijkgraaf
Klinisch epidemioloog, Clinical Research Unit, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

 

 

 

Prof. Dr. J.J. van Hilten
Neuroloog, afdeling Neurologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

 

 

 
Dr. T. van Laar

Neuroloog, afdeling Neurologie, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen

 

 
 

Dr. B. Post
Neuroloog, afdeling Neurologie, Radboudumc, Nijmegen

 

 

 

Dr. G. Tissingh
Neuroloog, afdeling Neurologie, Atrium Medisch Centrum, Heerlen

 

 

 


Adviescommisie

Prof. Dr. B. R. Bloem
Neuroloog, afdeling Neurologie, Radboudumc, Nijmegen

 

 

 

Prof. Dr. G. Deuschl
Neuroloog, afdeling Neurologie, Christian-Albrechts-University, Kiel, Duitsland

 

 

 
Prof. Dr. R.J. de Haan

Klinisch epidemioloog, Clinical Research Unit, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

 
 

 

Dr. E.M.J. Foncke
Neuroloog, afdeling Neurologie, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam

 

 

Prof. Dr. A.E. Lang
Neuroloog, afdeling Neurologie, Toronto Western Hospital, Toronto, Ontario, Canada

 

 

 

Onderzoeksverpleegkundigen

Tiny Simons
Atrium Medisch Centrum

Tiny Simons is sinds mei 1992 werkzaam als onderzoeksassistente op de afdeling Neurologie van het Atrium MC Parkstad.
In 1999/2000 heeft zij de opleiding voor Clinical Researchcoördinator aan de Hogeschool Rotterdam gevolgd en met succes afgerond.In het kader van de LEAP-studie zult u haar tegenkomen in het zuiden en zuidoosten van Nederland.

 

Jason Schouten
Academisch Medisch Centrum

Jason volgde zijn bacheloropleiding geneeskunde aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en gaat binnenkort beginnen aan zijn co-schappen. Tijdens zijn opleiding is hij begonnen met het verrichten van administratieve taken voor de LEAP-studie in het AMC. Sinds december 2015 bezoekt hij ook deelnemers aan de LEAP-studie. U zult hem voornamelijk tegenkomen in het westen en midden van Nederland.

 

 

Janneke Prudon
Radboud UMC

Janneke Demers-Prudon is in 2001 afgestudeerd als HBO-verpleegkundige. Hierna specialiseerde zij zich in het Radboud UMC tot Verpleegkundige Neurologie/Neurochirurgie, waar zij tot eind 2014 werkzaam was. Vanaf oktober 2014 is Janneke werkzaam als onderzoeksverpleegkundige van de LEAP-studie. In het kader van de LEAP-studie zult u haar voornamelijk tegenkomen in het oosten van Nederland.

 

Denny van der Sluis
Universitair Medisch Centrum Groningen

Denny van der Sluis begon zijn loopbaan in 1994 als verpleegkundige in de ouderenzorg. In 2000 is hij afgestudeerd als MBO-4 verpleegkundige en in het Universitair Medisch Centrum Groningen aan het werk gegaan op de afdeling Neurologie. Hiernaast volgde hij de nascholing tot Neurologieverpleegkundige. Sinds januari 2010 is hij werkzaam als verpleegkundige op de afdeling neurochirurgie.  Voor de LEAP-studie draagt hij zorg voor het uitvoeren van de LEAP-studie in het  noorden en oosten van Nederland.