Over LEAP-5YOm op nog langere termijn de effecten van levodopa bij de ziekte van Parkinson te kunnen onderzoeken is sinds oktober 2016 het vervolgonderzoek van de LEAP-studie gestart. Het vervolgonderzoek heet de LEAP-5Y-studie. Hierbij vinden 3 en 5 jaar na het begin van de LEAP-studie aanvullende meetmomenten plaats, vergelijkbaar met de meetmomenten gedurende de LEAP-studie.