Informatie voor patiënten

Achtergrond
Het effectiefste en meest gebruikte geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson is levodopa. Hoewel dit geneesmiddel al 40 jaar wordt gebruikt is niet bekend of levodopa invloed heeft op het ziektebeloop.

Doel van de studie
Het doel van de studie is om te onderzoeken wat het lange termijn effect van levodopa is. Het antwoord van het onderzoek helpt om te beslissen wanneer met levodopa gestart moet worden.

Hoe is de studie opgezet?

Als in een onderzoek het effect van een behandeling onderzocht wordt is het belangrijk dat de patiënten die de behandeling krijgen vergeleken worden met patiënten die de behandeling niet krijgen. Daarom werden alle patiënten verdeeld in twee groepen. De ene helft van de patiënten kreeg gedurende 80 weken drie keer per dag levodopa en de andere helft kreeg eerst 40 weken drie keer per dag placebo en daarna 40 weken drie keer per dag levodopa. Door middel van loting werden de deelnemers ingedeeld in één van de twee groepen. Hiermee kan het directe effect van levodopa worden onderscheiden van het effect door langer gebruik van levodopa, omdat alle patiënten de laatste 40 weken dezelfde hoeveelheid gebruiken.
Een placebo is een pil zonder werkend geneesmiddel, maar die precies lijkt op de pil met het werkende geneesmiddel. Het placebo wordt gebruikt om eventuele veranderingen die ontstaan doordat deelnemers en onderzoekers weten welke behandeling de deelnemer krijgt te neutraliseren.

Na de LEAP-studie worden patiënten behandeld door hun eigen neuroloog. Als patiënten toestemming geven vinden er in het kader van het vervolgonderzoek van de LEAP-studie nog twee aanvullende meetmomenten plaats; 3 en 5 jaar na de beginmeting van de LEAP-studie. Patiënten kunnen tijdens het vervolgonderzoek gewoon de medicijnen gebruiken die door hun eigen neuroloog zijn voorgeschreven.

Aantal patiënten
446 patiënten zijn gestart met dit nationale onderzoek.

Hoe vaak worden er metingen verricht?
Voor het vervolgonderzoek vinden twee meetmomenten plaats. Door middel van een aantal tests en vragenlijsten wordt het functioneren vastgelegd. Elk bezoek zal ongeveer twee uur in beslag nemen.

Downloads

Informatiebrief
Download Informatiebrief voor patiënten (PDF-bestand)

Folder Medisch Wetenschappelijk Onderzoek – Postbus 51
Download Brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek –
Algemene informatie voor de proefpersoon (PDF-bestand)