Nog 50 deelnemers

Momenteel nemen er bijna 400 mensen deel aan de LEAP-studie. Dit betekent dat er nog minder dan 50 mensen geïncludeerd moeten worden!