Nieuw publicatie

Vandaag is er een nieuwe publicatie omtrent de LEAP-studie verschenen. Het betreft een samenvatting van de LEAP-studie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Dit tijdschrift wordt door veel huisartsen en medisch specialisten gelezen.

Voortgang LEAP-studie

In mei 2016 lieten wij u weten dat de laatste deelnemer geïncludeerd was in de LEAP-studie.

Eind 2017 zijn de laatste bezoeken afgerond. Momenteel wordt alle data klaar gemaakt voor de analyses om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, dit neemt enige tijd in beslag. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.